Adults

Durant l’etapa adulta, hi ha una sèrie de canvis que ja s’han començat a donar els últims anys i que, maduraran, o canviaran de direcció. És una etapa de progrés (no sempre de manera homogènia), de canvi d’estils de vida, de fomentar alguns valors, d’iniciar unes relacions i deixar altres…

Madurarà el raonament i les responsabilitats, aconseguint un sentit més crític i analític de l’entorn, tot i que l’evolució no sempre de manera uniforme i es poden donar períodes d’alts i baixos.

Temes d’interès: les relacions, les ruptures, els processos de dol, les addicions, els episodis d’angoixa, els trastorns de personalitat, les pors, les fòbies, la depressió, etc.