Dels 14 als 18 anys

Torna enrere

És durant aquesta etapa on l’adolescència i les seves característiques més importants arriben al seu punt àlgid. Els adolescents busquen l’autoafirmació i la creació de la seva persona, amb els seus ideals i maneres de fer, l’autonomia i independència.

Els canvis mentals i de raonament prenen un punt més crític, que determinarà moltes vegades la seva conducta i la relació amb els altres.
L’escolta i el diàleg seran imprescindibles, acompanyant a l’adolescent en les seves vivències diàries i acompanyant-lo en els moments de conflictes.

Temes d’interès: La comunicació entre pares i fills, la relació entre germans, la relació entre companys i les noves amistats, la necessitat de límits i normes, els horaris, el respecte vers els pares, la seguretat i la busca de la pròpia identitat, les responsabilitats, el fracàs i absentisme escolar, els hàbits d’estudi, les dificultats acadèmiques, la tria de nous estudis, els primers llocs de feina, les activitats dels caps de setmana…

________________________________________________________________

Cada franja d’edat presenta uns trets destacats, marcats per la pròpia evolució i creixement, i uns temes d’interès determinats. Consulta-ho aquí:

Torna enrere