Serveis

A partir d’un corrent cognitiu – conductual, i per aconseguir una estabilitat bio – psico – social, intervenim a les següents àrees:

En cas de necessitat, Saüc Psicologia també ofereix els seus serveis en el vostre domicili.

PSICOLOGIA CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

 • Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat
 • Trastorns d’ansietat (ansietat generalitzada, fòbies, pors, agorafòbia, estrés, trastorn obsessiu-compulsiu…)
 • Trastorns de l’estat d’ànim (depressió)
 • Alteracions conductuals
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Trastorns de la son
 • Problemes de relació
 • Separacions
 • Processos de dol
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Habilitats socials
 • Altes capacitats
 • Trastorns de personalitat
 • Addiccions

PSICOLOGIA ESPORTIVA

 • Atenció a esportistes, entrenadors, entitats o clubs.
 • L’Esport com a promoció de la Salut.

REEDUCACIÓ:

 • Trastorns del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia, disortografia…)
 • Trastorns per dèficit d’atenció
 • Alteració lecto-escriptura
 • Psicomotricitat i grafomotricitat

REFORÇ EDUCATIU I TÈCNIQUES D’ESTUDI:

 • Atenció, percepció i memòria
 • Tècniques d’estudi
 • Desmotivació i fracàs escolar
 • Orientació psicopedagògica
 • Orientació acadèmica i laboral

ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ FAMILIAR

ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ A PROFESSIONALS I ESCOLES

TALLERS PER A INFANTS I ADOLESCENTS:

Tallers d’una durada determinada on el tema a treballar varia segons l’objectiu proposat. Poden ser tallers de treball de la memòria, de l’atenció, d’atenció a les drogodependències, de prevenció de trastorns alimentaris…

TALLERS PER A PARES:

Són tallers d’una durada determinada on els pares aprenen a interioritzar respostes més adaptades en el dia a dia amb el seu fill, per tal de millorar la seva relació.

TALLERS PER A ESCOLES:

Són tallers destinats a pares de l’escola i/o al personal docent, amb l’objectiu d’assessorar i orientar en la relació amb l’infant i l’adolescent o en possibles dificultats que poden sorgir en el seu dia a dia.

XERRADES I CONFERÈNCIES:

Adaptades al col·lectiu a qui va dirigit i segons les necessitats detectades.

SERVEIS A ORGANITZACIONS:

S’ofereixen

 • Serveis de psicologia de l’educació en escoles d’educació primària i secundària, treballant amb els infants i adolescents i assessorant tant a l’equip docent com a les famílies.
 • Serveis de psicologia clínica i de l’educació a Ajuntaments
 • Serveis de psicologia sanitària a clíniques, hospitals i centres residencials.
 • Serveis a clubs o entitats esportives

En la secció ‘T’ajudem a‘ trobaràs exemples i trets característics de cada etapa evolutiva.

Si tens dubtes o busques algun altre servei, contacta aquí.