Tercera edat

La vellesa és una etapa on disminueix la força i la productivitat i augmenten les pèrdues i els sentiments i les emocions afloren, el que propicia a la persona que s’hagi d’adaptar a la nova situació.

Aquesta crisi es viurà de forma negativa, en alguns, però en les persones amb capacitat de superar-les, acceptar-les i integrar-les, els sentiments que predominaran seran els de tranquil·litat i gaudiment. Per contra, es  viuen de manera destructiva, la vellesa es caracteritzarà per la tristes, la soledat, l’aïllament, l’apatia i el mal humor.

Temes d’interès: la viduïtat, la relació amb els fills i amb els néts, activitats de lleure, les funcions cognitives, els sentiments d’inseguretat i ineficàcia, el sentiment de dependència…