Dels 9 als 11 anys

Torna enrere

Durant aquesta etapa els infants realitzen  la transició d’un període de gran dependència als primers moments d’independència i diferenciació, que prepararan al nen per a la seva futura adolescència.
La necessitat de normes, regles, pautes i límits clars de conducta i la creació i el manteniment de certs hàbits hauran de conviure amb l’escolta activa, el diàleg, la paciència, la comprensió i la gran dedicació de temps per part dels pare.
Comencen a sorgir temes que inquieten els pares i s’hauran d’iniciar a enfocar les diferents maneres de veure la vida.
Durant aquesta etapa haurem d’afavorir el desenvolupament dels nens, la seva autoestima, procurar que siguin persones segures, sociables i sensibles, fomentar bons hàbits, desenvolupar la seva intel·ligència emocional i fomentar les bases de l’assertivitat i la tolerància.

Temes d’interès: Les normes i els límits, la necessitat d’horaris i rutines, les activitats extraescolars, la dedicació als deures, la sensibilitat i inseguretat, els conflictes entre germans, els xantatges emocionals, els premis i els càstigs, el donar valor a les coses, la relació amb els amics, les dificultats a l’escola, les conductes alterades, l’oposicionisme, el fracàs escolar…

________________________________________________________________

Cada franja d’edat presenta uns trets destacats, marcats per la pròpia evolució i creixement, i uns temes d’interès determinats. Consulta-ho aquí:

Torna enrere