Dels 12 als 14 anys

Torna enrere

Aquesta etapa es considera com el final de la infància i els inicis de l’adolescència, on cada persona es prepara per construir al seva pròpia identitat, lliure de les relacions de vincle amb les figures paternes.
Durant aquest període, a part d’haver canvis físics importants, també es donen canvis mentals i de conducta que afectaran al desenvolupament dels interessos, la conducta social i la qualitat de la vida afectiva.
Es dóna un canvi en el seu raonament, desenvolupant una capacitat analítica i una lògica que farà posar en marxa el seu sentit crític, potenciant la seva pròpia presa de decisions.

Temes d’interès: La vulnerabilitat, l’autoestima, la falta de seguretat i els complexes, l’egocentrisme, el sentit de l’amistat, la necessitat de pertànyer a un grup, les conductes desafiants, la comunicació intrafamiliar, els límits i les normes, les responsabilitats, l’educació moral, la necessitat d’intimitat, l’adaptació a noves escoles, les dificultats acadèmiques i el fracàs escolar, la motivació vers els estudis, les mentides, els trastorns de la conducta alimentària, el primer contacte amb els substàncies addictives…

________________________________________________________________

Cada franja d’edat presenta uns trets destacats, marcats per la pròpia evolució i creixement, i uns temes d’interès determinats. Consulta-ho aquí:

Torna enrere